bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie na rok 2018

Informacje i ogłoszenia

 Telefon pogotowia mieszkaniowego:

695 181 350

Czynny po 15:30
oraz w święta i dni wolne od pracy


*******************************************

OGŁOSZENIE

przypominamy użytkownikom lokali gminnych
o obowiązku dostarczenia do dnia 03.01.2018 r. odczytów wodomierzy ze stanem na dzień 31.12.2017 r.
Informujemy jednocześnie, ze odczyty dostarczone po dniu 04.01.2018 r. nie będą uwzględnione w rozliczeniu zaliczek kosztów za rok 2017, a rozliczenie będzie sporządzone na podstawie odczytu symulacyjnego. W przypadku braku 2 kolejnych odczytów rozliczenie będzie sporządzone wg zasad dla lokali nieopomiarowanych.
Odczyty proszę składać w jednej z wybranych form:
- za pośrednictwem poczty;
- droga mailowa na adres: woda@znmbrzeg.pl;
- w ZNM pok. 106;Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 07.12.2017
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 10.03.2014
Dokument oglądany razy: 26 169