bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dział Rozliczeń i Windykacji

Informacja w zakresie struktury i zadań
realizowanych przez Dział Rozliczeń i Windykacji

Dział Rozliczeń i Windykacji obecnie tworzą:

- kierownik Działu – Monika Kwiatek (tel. 77 4045059 wew. 138)
- z-ca kierownika Działu – Sabina Kulawinek (tel. 77 4044181)

- specjalista ds. ewidencji i rozliczeń – Jadwiga Łukawska (tel. 77 4044187)
- starszy inspektor ds. ewidencji i rozliczeń - Agnieszka Derewlana (tel. 77 4044181)
- inspektor ds. ewidencji i rozliczeń – Anna Maszkowska (tel. 77 4044189)

- specjalista ds. windykacji sądowo-egzekucyjnej - Anna Derlatka (tel. 77 4044185)
- inspektor ds. windykacji należności - Grażyna Kowalik, (tel. 77 4044186)
- inspektor ds. windykacji należności - Barbara Pilarczyk, (tel. 77 4044187)
- podinspektor ds. windykacji należności - Aneta Kędra (tel. 77 4044186)
- pomoc administracyjno-biurowa – Anna Snopkowska (tel. 77 4044185)

Główne zadania realizowane:

  • prowadzenie ewidencji finansowej dla rozrachunków z kontrahentami korzystającymi z lokali, terenów, komórek, garaży i innych składników majątkowych Gminy (naliczenia i rozliczenia, księgowane wpłat, wystawianie faktur, uzgadnianie sald rozrachunków),
  • prowadzenie czynności związanych z windykacją przedsądową, sądową i egzekucyjną należności,
  • prowadzenie czynności związanych z procedurą udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/321/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 10.11.2017
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 288