bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modyfikacja SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamówienie Publiczne  ZNM Brzeg 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Lipiec 2017

2017-07-03 - Dostawa i montaż 14 szt. wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik graficzny - wiata TYP I

Załącznik graficzny - wiata TYP II

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
         postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

**********************************************************************************

Czerwiec 2017

2017-06-21 - Remont podwórka na działce nr 110/28 pomiędzy
                        ulicami Chopina - Zamkowa - Jagiełły w Brzegu

2017-07-07 - Otwarcie ofert

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
                 postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

**********************************************************************************

Maj 2017

2017-05-19 - Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego
                         i Jana Pawła II w Brzegu

2017-06-05 - Otwarcie ofert

2017-05-19 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Przedmiar robót

Dokumentacja projetowa

SIWZ po zmianach budowy drogi Jana Pawła II

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

*****************

2017-05-12 - Remont jezdni drogi wewnętrznej ulicy Piastowskiej w Brzegu oraz
                         wykonanie utwardzeń pod wiaty śmietnikowe.

2017-06-07- Informacja o wyborze oferty

2017-un05-29 - informacja z otwarcia ofert

2017-05-12 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Przekrój porzeczny

Plan sytuacyjny

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Kwiecień 2017 

2017-04-26 -  Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego i Jana Pawła II
                         w Brzegu

2017-05-11 - unieważnienie postępowania

2017-04-26 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projetowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Marzec 2017

2017-03-30 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków"

2017-05-09 - rozstrzygnięcie

2017-04-18 - Otwarcie Ofert

2017-03-30 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Luty 2017

2017-02-23 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków".

2017-03-15-Rozstrzygnięcie

2017-03-10 - Otwarcie Ofert

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
                  postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotówOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 07.07.2017
Podpisał: Edyta Lecko
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 8 597