bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 2017-05-12 - Remont jezdni drogi

Zamówienia publiczne

Zamówienie Publiczne  ZNM Brzeg 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Kwiecień 2017 

2017-04-26 -  Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego i Jana Pawła II
                         w Brzegu

2017-05-11 - unieważnienie postępowania

2017-04-26 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projetowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Marzec 2017

2017-03-30 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków"

2017-05-09 - rozstrzygnięcie

2017-04-18 - Otwarcie Ofert

2017-03-30 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Luty 2017

2017-02-23 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków".

2017-03-15-Rozstrzygnięcie

2017-03-10 - Otwarcie Ofert

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
                  postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotówOpublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 11.05.2017
Podpisał: Edyta Lecko
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 7 325