bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Zamówienia publiczne na rok 2024

„Przygotowanie terenu pod pochówki na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1e64836-d548-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2024-03-13 Informacja z otwarcia ofert

2024-02-27 Ogłoszenie

SIWZ.doc
Załącznik nr 01 do SIWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SIWZ.doc
Załącznik nr 03 do SIWZ.doc
Załącznik nr 04 do SIWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
Załącznik nr 06 do SIWZ.doc
Załącznik nr 07 do SIWZ.doc
Załącznik nr 08 do SIWZ Przedmiar
Załącznik nr 09 do SIWZ Mapa

„Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu”,
W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-a04630a2-d011-11ee-875e-a22221c84ba7

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2024-03-25 Informacja o wyborze oferty

2024-03-12 Informacja z otwarcia ofert

2024-02-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2024-02-21 Ogłoszenie

Zmiana treści SIWZ

Część I SIWZ Instrukcja dla wykonawców

Część II SIWZ Wzór umowy

Część III SIWZ OPZ (Plik zip do pobrania i rozpakowania)

Promesa wstępna

Raport z postępowania

„Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan., c.o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków”
W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-dade28ba-c65b-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2024-03-22 Informacja o wyborze oferty

2024-02-23 Informacja z otwarcia ofert

2024-02-08 Ogłoszenie

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc

 „Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków”
W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-17516bc8-c4c4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2024-03-19 Złożenie odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty (Ząłacznik1 stawka, Załacznik nr 2 Pełnomocnictwo)

2024 -03-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024-02-21 Informacja z otwarcia ofert

2024-02-06 Ogłoszenie

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.docOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 27.03.2024
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 06.02.2024
Dokument oglądany razy: 1 503