bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe – o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto a równej lub powyżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

2024 rok

2024-03-15  „Remont drogi ul. Szymanowskiego na dz. 957/33 w części od zjazdu z drogi krajowej do wjazdu na basen miejski”

2024-03-25 Rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik "Obmiar"
 6. Klauzula RODO

2024-03-11  „Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik "Zestawienie budynków i przewodów"
 6. Klauzula RODO

2024-02-05 „Wycinki, nasadzenia, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

2024-02-19 Rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1
 6. Klauzula RODO

2024-01-30 „Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania instalacji elektrycznych zasobu komunalnego lokali i budynków zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

2024-02-12 Rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

2024-01-16 „Utrzymanie czystości na terenach trzech cmentarzy komunalnych przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia, utrzymanie czystości w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Starobrzeskiej oraz utrzymanie zieleni, koszenie trawników”

2024-01-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1
 6. Klauzula RODO

2024-01-12 „Usługi porządkowe w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzeg”

2024-01-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

2024-01-09 „Roboty budowlane w zakresie remontu – przestawienia lub postawienia oraz budowy nowych pokojowych pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych zasobu Gminy Brzeg”

2024-01-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 2
 6. Klauzula RODO

2023 rok

2023-12-21 „Realizacja usług porządkowych obejmujących sprzątanie klatek schodowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Brzeg”

2023-12-29 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1
 6. Klauzula RODO

2023-12-12 „Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu w budynku przy ul. B. Chrobrego 32 oraz usługi wykonywania drobnych prac konserwacyjnych w budynku ZNM a także usługi utrzymania czystości na terenie zewnętrznym przyległym do budynku ZNM przy Placu Moniuszki 1, B. Chrobrego 32”

2023-12-21 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

2023-12-12 „Prace konserwacyjne polegające na świadczeniu usług napraw i konserwacji”

2023-12-21 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

2023-12-12 „Świadczenie usług Pogotowia Mieszkaniowego na zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

2023-12-21 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik wykaz budynków
 6. Klauzula RODO

2023-10-09 „Wywóz nieczystości stałych z terenu trzech cmentarzy komunalnych przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia w Brzegu”

2023-10-16 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

2023-04-26 „Dostawa i montaż 7 szt. wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu wraz z ułożeniem kostki betonowej na trzech z placów pod budowę wiaty”

2023-05-16 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

2023-02-15 „Adaptacja świetlicy przy ZNM z przeznaczeniem na integrację migrantów z Ukrainy w zakresie edukacji, opieki i wychowania”

2023-03-07 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Obmiar
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula RODO

2023-02-07 „Roboty budowlane w zakresie remontu – przestawienia lub postawienia oraz budowy nowych pokojowych pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych zasobu Gminy Brzeg”

2023-03-14 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Załącznik nr 2 do oferty (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zadaniu)
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula RODO

2023-01-20 „Usługi porządkowe w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzeg”

2023-01-27 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

*************************************************************************************************************

2023-01-10 „Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania instalacji elektrycznych zasobu komunalnego lokali i budynków zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich”.

2023-01-24 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

2022 rok

2022-12-22 „Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu w budynku przy ul. B. Chrobrego 32 oraz usługi wykonywania drobnych prac konserwacyjnych w budynku ZNM a także usługi utrzymania czystości na terenie zewnętrznym przyległym do budynku ZNM przy Placu Moniuszki 1, B. Chrobrego 32”

2023-01-02 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.      Załacznik 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

************************************************************************************************************

2022-12-19 „Realizacja usług porządkowych obejmujących sprzątanie klatek schodowych w budynkach stanowiących zasób Gminy Brzeg”

2022-12-29 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.       Załacznik 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

************************************************************************************************************

2012-12-16 „Prace konserwacyjne polegające na świadczeniu usług napraw i konserwacji”

2022-12-28 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.      Załacznik 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

************************************************************************************************************

2022-12-16  „Świadczenie usług Pogotowia Mieszkaniowego na zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

2022-12-28 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.      Załacznik do umowy
 6. Klauzula RODO

************************************************************************************************************

2022-07-15 „Przegląd budowlany okresowy 5 letni z uwzględnieniem elementów
                     przeglądu budowlanego rocznego budynków zarządzanych przez Zarząd
                      Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

2022-08-29 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2.    Załącznik 1
 3.    Załącznik 2
 4. Oświadczenie
 5. Oferta
 6. Wzór umowy
 7. Klauzula RODO


*************************************************************************************************************

2022-02-08 „Usługi porządkowe w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących
                    własność Gminy Brzeg”

2022-02-25 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO


*************************************************************************************************************

2022-02-03  „Roboty budowlane w zakresie remontu – przestawienia lub postawienia
                    oraz budowy nowych pokojowych pieców kaflowych w mieszkaniach
                    komunalnych zasobu Gminy Brzeg”

2022-02-21 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3.    Załacznik 1 do oferty
 4.    Załącznik 2 do oferty
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula RODO

*************************************************************************************************************

2022-01-18 „Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania instalacji
                     elektrycznych zasobu komunalnego lokali i budynków zarządzanych przez
                     Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

2022-01-31 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

*************************************************************************************************************

2022-01-12 „Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu trzech cmentarzy komunalnych
                   przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia”

2022-01-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. - Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

############################################################################

2021 rok

2021-12-30 Opracowanie projektów technicznych na wykonanie instalacji gazowych i                          wewnętrznych instalacji c.o. w budynkach wskazanych w załączniku nr 1 z programu
                    Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg –                                RPOWO na lata 2014 – 2020."

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. - Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO
 7. Pytania i odpowiedzi do zadania

***********************************************************************************************************

2021-12-22 Realizacja usług porządkowych obejmujących sprzątanie klatek schodowych
                    w budynkach stanowiących zasób Gminy Brzeg

2021-12-31 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. - Załącznik nr 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

***********************************************************************************************************

2021-12-21 „Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Zarządu
                   Nieruchomości Miejskich w Brzegu w budynku przy ul. B. Chrobrego 32 oraz usługi
                   wykonywania drobnych prac konserwacyjnych, a także usługi utrzymania czystości
                   na terenie zewnętrznym przyległym do budynku ZNM przy
                   Pl. Moniuszki 1/B. Chrobrego 32”

2021-12-31 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.   - załacznik 1 do umowy
 6.   - załacznik 2 do umowy
 7. Klauzula RODO

***********************************************************************************************************

2021-12-14 „Prace konserwacyjne polegające na świadczeniu usług napraw i konserwacji”

2021-11-28 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5.  - Załacznik 1 do umowy
 6. Klauzula RODO

***********************************************************************************************************

2021-12-13 „Świadczenie usług Pogotowia Mieszkaniowego na zasobie mieszkaniowym
                   Gminy Brzeg”

2021-12-22 Wybór oferty

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

***********************************************************************************************************

2021-12-09 „Utrzymanie czystości na terenach trzech cmentarzy komunalnych przy
                   ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia, utrzymanie 
                   czystości w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Starobrzeskiej
                   oraz utrzymanie zieleni wraz z koszeniem terenów na trzech wskazanych
                   cmentarzach”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy
 5. Klauzula RODO

***********************************************************************************************************

2021-10-29 Roboty budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

2021-11-10 - Unieważnienie zapytania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. wzór oferty
 3. Projekt umowy
    załącznik nr 1 do umowy - włazy
 4. Klauzula RODO
 5. Oświadczenie
 6. Inwentaryzacje kominiarskie budynków:
    ul. J. Pawła II 25,
    ul. Rybacka 15,
    ul. Rybacka 10a,
    ul. Księcia Jerzego II Piasta 5,
    Palac Młynów
 7. Mapy sytuacyjne z zaznaczonym miejscem utworzenia węzła cieplnego.
    ul. J. Pawła II 25,
    ul. Rybacka 15,
    ul. Rybacka 10a,
    ul. Księcia Jerzego II Piasta 5,
    Palac Młynów

***********************************************************************************************************

2021-10-04 "Zagospodarowanie terenu, budowa miejsc postojowych przy ul. Łokietka 3a-3f"

2021-10-25 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Obmiar
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula RODO


*********************************************************************************************************

2021-08-27 „Remont lokali gminnych zamieszkałych przez rodziny pochodzenia romskiego
                   w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na
                   lata 2021-2030: remont lokalu ul. Grobli 1/3, ul. Młynarska 11/5, ul. Zakonnic 3/4,
                  ul. Zakonnic 15/9”

2021-09-08 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Obmiar - ul. Grobli 1/3
 4. Obmiar - ul. Młynarska 11/5
 5. Obmiar - ul. Zakonnic 3/4
 6. Obmiar - ul. Zakonnic 15/9
 7. Oferta
 8. Wzór umowy
 9. Oświadczenie

*********************************************************************************************************

2021-08-05 Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Powstańców Śląskich
                    – Władysława Łokietka

2021-08-23 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Obmiar
 3. Załącznik graficzny
 4. Oferta
 5. Wzór umowy
 6. Oświadczenie
 7. Klauzula RODO

**********************************************************************************************

2021-06-28 Przebudowa podwórka przy ul. Jana Pawła II nr 11, 13, 17

2021-07-14 Wynik - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy
 5. Oświadczenie

*********************************************************************************************************

2021-04-29 Sporządzenie projektu przebudowy podwórka przy ul.Stare Koszary a ul.Polską
                    oraz przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż budynków Stare Koszary 1-5

2021-05-11 Wynik - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-04-15 Wykonanie zmiany sposobu ogrzewania lokali położonych w budynku przy
                   ul. M. Konopnickiej 27A, działka nr 311, ark. mapy 11 Południe z ogrzewania
                   stałopalnego na ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem paneli grzewczych
                   na podczerwień w systemie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2021-05-07 Wynik - unieważnienie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji elektrycznej
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Klauzula RODO
 5. Oferta
 6. oświadczenie
 7. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-04-13 Sporządzenie projektu przebudowy podwórka przy ul. Stare Koszarya
                    ul. Polską  oraz przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż budynków
                    Stare Koszary 1-5

2021-04-20 - Wynik - unieważnienie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-03-30 Częściowy remont podwórka na dz. 162/31 w zakresie przebudowy schodów,
                    odwodnienia, dojazdu i miejsc postojowych”

2021-04-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy
 6. Przedmiar
 7. Mapka

*******************************************************************************************************

2021-03-23 Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                   położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb

2021-04-07 - Wybór oferty - rozstrzygniecie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy

*******************************************************************************************************

2021-02-26 „Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                     położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb”

2021-03-10 - Unieważnienie zapytania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowyOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 27.03.2024
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 12.02.2024
Dokument oglądany razy: 31 705