bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.03.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Ogłoszenie dot. przetargów ZNM

 Ogłoszenia przetargów nieruchmości
przenaczonych do oddania
w najem/dziawę zarządzanych
przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Ogłoszenia przetargów - 2024 rok

2024-03-19 Ogłoszenie o pierwszym przetargu na najem lokalu/pomieszczenia magazynowego przy ul. Szkolnej 22 - Informacja

2024-03-06 Ogłoszenie o trzecim przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Garbarskiej 5 - Informacja

2024-02-09 Ogłoszenie o drugim przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Garbarskiej 5 - Informacja

Ogłoszenia przetargów - 2023 rok

2023-12-18 Informacja o wynikach przetargu na najem garażu murowanego położonego przy ul. Robotniczej - Informacja

2023-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Garbarskiej 5 - Informacja

2023-11-16 Ogłoszenie dotyczące oddania w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w najem garażu murowanego położonego przy ul. Robotniczej - Informacja

2023-10-26 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta po przeprowadzonym II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Robotniczej 3 - Informacja

2023-10-24 Ogłoszenie dotyczące oddania w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w najem garażu murowanego położonego przy ul. Robotniczej - Informacja

2023-09-29 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 3. Informacja

2023-09-12 Ogłoszenie dotyczące oddania w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w najem garażu murowanego położonego przy ul. Robotniczej 26 - Informacja /ODWOŁANIE PRZETARGU/

2023-09-05 Ogłoszenie o drugim przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2023-08-30 Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2023-08-28 Ogłoszenie wyników przetargu na najem garażu murowanego, położonego w Brzegu przy ul. Emilii Plater - wyniki przetargu

2023-08-01 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na najem garażu murowanego, położonego w Brzegu przy ul. Emilii Plater - Informacja 

2023-07-28 Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Robotniczej 3 - Informacja

2023-07-28 Informacja o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia magazynowego nr 8 położnego w Brzegu przy ul. Mickiewicza 8 - Informacja

2023-07-27 Informacja o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Jagiełły 23 - Informacja

2023-06-30 Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia magazynowego nr 8 przy ul. Mickiewicza 8 - Informacja

2023-06-15 Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Jagiełły 23 - Informacja

2023-05-15 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia magazynowego na 8 przy ul. Mickiewicza 8 - Informacja

2023-05-15 Informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Jagiełły 23. - informacja

2023-04-17 Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej ogródka położonego przy ul. Cegielnianej - informacja

2023-03-31 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na najem garaży położonych przy ul. M. Konopnickiej - informacja

2023-03-16  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cegielnianej informacja

2023-02-10 Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Drzewnym 2 informacja

2023-01-27 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 2 informacja
2023-02-14 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta

2023-01-27 Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia magazynowego nr 6a położonego w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 11 informacja
2
023-02-08 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta

2023-01-05 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

Ogłoszenia przetargów - 2022 rok

2022-12-12 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                   nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

2022-10-27 Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na najem
                    nieruchomości garażu przy ul. B. Chrobrego - informacja

        2022-11-22 Wynik przetargu - garaż Chrobrego

2022-10-26 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego
                    nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

2022-10-26 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia
                    magazynowego nr 8 przy ul. Mickiewicza 8 - informacja

2022-09-23 Ogłoszenie II przetarg nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1 przy
                   ul. Wojska Polskiego 2. - informacja

2022-09-23 Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na najem pom. magazynowego przy
                   ul. Mickiewicza 8. - informacja

2022-08-09 Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na najem nieruchomości garażu
                    przy ul. Robotniczej - informacja

      2022-08-29 Wynik przetargu - garaż Robotnicza

2022-08-01 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pom. magazynowego przy
                    ul. Mickiewicza 8. - informacja

2022-08-01 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego w Brzegu przy ul. Wojska Polskiego 2. - informacja

2022-02-28 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości garażu
                    przy ul. B. Chrobrego - informacja

    2022-03-22 Wyłonienie oferenta

2022-02-18 Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia
                    magazynowego nr 7 położonego w Brzegu przy ul. Powstańców Śląskich 12
                    - informacja

     2022-03-17 Wyłonienie oferenta

***********************************************************************************************

Ogłoszenia przetargów - 2021 rok

2021-12-09 Ogłosza III przetarg ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1
                    przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2022-01-13 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta w przetargu nieograniczonym na najem lokalu
                    użytkowego przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2021-11-09 Ogłosza II przetarg ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 1
                     przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2021-10-08 ogłasza I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości  przeznaczonych
                   na działalność handlowo – usługową przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2021-10-08 ogłasza I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości   przeznaczonej
                    na pomieszczenie magazynowe – przy ul. Ziemi Tarnowskiej 4/4a - informacja

2021-09-03 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości przeznaczonych
                    na działalność handlowo – usługową przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2021-09-03 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości przeznaczonej
                    na pomieszczenie magazynowe – przy ul. Ziemi tarnowskiej 4/4a - informacja

    2021-09-24 Wynik III przetargu na garaż murowanych położonych
                      przy ul. M. Konopnickiej - informacja

2021-09-03 Ogłosza III przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego
                    położonych przy ul. M. Konopnickiej - informacja

     2021-08-24 Wynik przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek
                    warzywny położony przy ul. Składowej - wynik

2021-07-16 Ogłasza I przetarg ustny ograniczonym na dzierżawę gruntu pod ogródek
                    warzywny położony przy ul. Składowej - informacja

2021-07-13 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem garaży murowanych
                    położonych w Brzegu przy ul. M.Konopnickiej - informacja

2021-06-16 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garaży murowanych
                    położonych w Brzegu przy ul. M.Konopnickiej - informacja

2021-06-15 Ogłasza III przetargu ustnym nieograniczonym na wynajm lokalu użytkowego
                    na ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

2021-05-10 Ogłasza II przetargu ustnym nieograniczonym na wynajm lokalu użytkowego
                    na ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

2021-04-15 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na wynajem wiaty zamkniętej nr 1,
                    ul. Mickiewicza 8 - informacja

2021-04-15 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego w Brzegu przy ul.Zakonnic 7 - informacja

2021-04-15 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 2
                    położonego w Brzegu przy ul.Mickiewicza 8 - informacja

2021-03-19  Ogłasza I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajm lokalu użytkowego
                    na ul. Wojska Polskiego 2 - informacja

2021-04-16 Wynik przetargu na wynajem garażu przy ul. Cegielniana 2 - informacja

2021-03-10 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 2G/5
                    położonego w Brzegu przy ul.Cegielnianej 2 - informacja

2021-03-10 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 2
                    położonego w Brzegu przy ul.Mickiewicza 8 - informacja

2021-03-10 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego w Brzegu przy ul.Zakonnic 7 - informacja

2021-03-04 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem wiaty zamkniętej nr 1,
                    ul. Mickiewicza 8 - informacja

2021-02-12  Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 1,
                   ul. Zakonnic 7 - informacja

2021-02-12 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 2,
                    ul. Mickiewicza 8 - informacja

2021-01-28 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem wiaty zamkniętej nr 1,
                   ul. Mickiewicza 8 - informacja

********************************************************************************************************

Ogłoszenia przetargów - 2020 rok

2020-10-09 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony o najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2020-09-11 Wyłonienie oferenta przetargu o najem lok. użytkowego położonego przy
                   ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2020-08-12 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony o najem lokalu użytkowego położonego
                     przy ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2020-08-12 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony o najem lokalu użytkowego położonego
                    przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2020-07-06 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                    ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2020-08-27 Odwołanie przetargu - informacja

2020-07-06 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                    ul. Armii Krajowej 8 - informacja

2020-07-06 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                    ul. Robotniczej 3 - informacja

2020-08-03 Wynik przetargu na wynajem garażu przy ul. Legionistów - wynik

2020-06-15 Ogłasza pierwszy przetarg ustnym nieograniczonym na wynajem garażu przy
                   ul. Legionistów - informacja

2020-06-01 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                   ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2020-06-01 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                    ul. Armii Krajowej 8 - informacja

2020-06-01 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy
                    ul. Robotniczej 3 - informacja

2020-05-26 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta w przertargu na najem garażu murowanego nr 3,
                    przy ul. Piastowskiej - informacja

2020-05-07 Ogłoszenie o przetargu na najem garażu murowanego nr 3 położonego przy
                     ul. Piastowskiej na dz. 687/5 - informacja

2020-05-26 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta w przetargu na najem garażu murowanego nr 2,
                     przy ul. Piastowskiej - informacja

2020-05-07 Ogłoszenie o przetargu na najem garażu murowanego nr 2 położonego przy
                    ul. Piastowskiej na dz. 687/5 - informacja

2020-04-14 Ogłosza przetarg ustny nieograniczony na najem - pomieszczenie magazynowe
                    położone przy ul. Armii Krajowej 8 - informacja

2020-03-12 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta po drugim przetargu ograniczonym z dnia
                    2020-02-13 na dzierżawę gruntu pod ogródek warzywny położnym przy
                    ul. Rybackie, na dz. 334/1 - informacja

2020-03-04 Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony o najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego przy ul. Szkolnej 30 - informacja

2020-02-26 Ogłasza I przetarg ustny ograniczony o najem garażu nr 7G/1 położonego
                    przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5-7 - informacja

2020-02-25 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na lokal użytkowy nr 1 położony
                    przy ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2020-02-13 Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu na ogródek
                    warzywny przy ul. Rybackiej - informacja

2020-02-10 Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego
                    nr 2 położonego przy ul. Mickiewicza 8 - informacja

2020-01-13 Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego
                    nr 1 położonego przy ul. Szkolnej 30 - informacja

2020-01-07 Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego nr 2
                    położonego przy ul. Mickiewicza 8  - informacja

*******************************************************************************************

Ogłoszenia przetargów - 2019 rok

2020-01-21 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu
                    położonego przy ul. Kard. Wyszyńskiego - - wynik

2019-12-09 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu przy
                   ul. Wyszyńskiego - informacja

2019-11-14 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu przy
                    ul. M. Konopnickiej - informacja

2019-11-04 Ogłoszenie  I przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego nr 2
                   położonego przy ul. Mickiewicza 8 - informacja

2019-10-28 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego nr 1
                    położonego przy ul. Szkolnej 30 - informacja

2019-10-21 Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu na ogródek
                    warzywny przy ul. Rybackiej - informacja

2019-11-22 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu pod
                   posadowienie garażu położonej przy ul. Krzyszowica - wynik

2019-10-21 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu pod garaż
                    przy ul. Krzyszowica - informacja

2019-11-22 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu pod
                   posadowienie garażu położonej przy ul. Stare Koszary - wynik

2019-10-21 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu pod garaż,
                    przy ul. Stare Koszary - informacja

2019-11-20 Wyłonienie oferenta po pierwszym przetargu ustnym na dzierżawę gruntu pod
                   ogródek warzywny przy DK nr 94, na działce 952 - informacja

2019-10-18 Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek
                    warzywny położony w Brzegu przy Drodze Krajowej nr 94 - informacja

2019-10-04 Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego o najem lokalu użytkowego
                    położonego przy ul. Pl. Moniuszki 1 - informacja

2019-10-04 Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na lokal użytkowy nr 2 przy
                    ul. Mickiewicza 8 - informacja

2019-09-25 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na lokal użytkowy nr 1 przy
                    ul. Szkolnej 30 - informacja

2019-09-18 Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na najem  lokalu
                   użytkowego nr 1 przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2019-09-03 Wynik przetargu ustnego ograniczonego na najem komórki K1
                   położonej przy ul. Gen. Andersa - informacja

2019-08-05 Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na komórkę K 1
                    ul. Gen. Andersa - informacja

2019-09-03 Wynik przetargu ustnego ograniczonego na najem komórki K2 
                    położonej przy ul. Gen. Andersa - informacja

2019-08-05 Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na komórkę K 2
                    ul. Gen. Andersa - informacja

2019-08-26 Wyłonieniu oferenta na najem komórki murowanej nr 4,
                   przy ul. Ofiar Katynia - informacja

2019-08-05 Ogłasza I przetarg ograniczonym na najem komórki murowanej nr 4
                    ul. Ofiar Katynia - informacja

2019-07-01 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                   ul. Pl. Moniuszki 1 - informacja

2019-06-27 Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na najem
                   garażu murowanego nr 5 przy ul. Wł. Łokietka, na działce 670 - informacja

2019-06-14 II przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy     
                   ul. Robotniczej 3 - informacja

2019-06-14 III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                    ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2019-05-16 Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                    ul. Pl. Moniuszki 1 - informacja 

2019-04-19 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczonym, na dzierżawę gruntu pod
                    ogródek warzywny położony przy ul. Grobli - informacja

2019-04-17 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
                    nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2019-04-17 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
                    nr 1 przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2019-04-12 Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu
                    murowanego nr 5 przy ul. Wł. Łokietka dz. 670 - informacja

2019-04-11  Ogłosza I przetar ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowy nr 1
                    przy ul. pl. Moniuszki 1 - informacja

2019-03-26 Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wiatę zamkniętą nr 1 przy
                    ul. Mickiewicza 8 - informacja

2019-03-22 Ogłosza przetarg ustny nieograniczony na lokal użytkowy nr 1
                    przy ul. Robotniczej 3 - informacja

2019-03-11 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                   ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2019-03-11 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony pomieszczenia magazynowego
                   nr 1 przy ul. Krótkiej 7 - informacja

2019-02-14 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony wiaty zamkniętej nr 1 położonej przy
                   ul. Mickiewicza 8 - informacja

2019-02-13 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na lokal użytkowy nr 1
                    położony przy ul. Ofiar Katynia 36 - informacja

2019-02-13 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na pomieszczenie
                    magazynowe nr 1 położone przy ul. Krótkiej 7 - informacja

2019-02-19 Ogłoszenie o wyłonieniu oferenta po przeprowadzonym I przetargu ustnym,
                    ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na poprawę
                    zagospodarowania terenu dla właścicieli nieruchomości sąsiedniej położonego
                    przy ul. Wojska Polskiego, na działce 126/1 - informacja

2019-01-25 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na
                    poprawę zagospodarowania terenu dla właścicieli nieruchomości sąsiedniej,
                    położonego w Brzegu, przy ul. Wojska Polskiego, dz. 126/1.- informacja

2019-01-15 - Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                      ul. Pl. Drzewny 2 - informacja

2019-01-15 - Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr przy
                      ul. Szkolnej 30 - informacja

2019-01-15 - Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony lokalu użytkowego nr 1 przy
                     ul. Zakonnic 7 - informacja   Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 20.03.2024
Podpisał: Agnieszka Nowak-Partykiewicz
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 24 106