bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne rok 2023

„Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b2a7ad1-98e2-11ee-ba3b-4e891c384685

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-12-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-12 Ogłoszenie

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
- Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc
Załącznik nr 08 do SWZ.doc

*********************************************************************************************************

„Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-51b1984c-95b0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-12-28  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-18 Otwarcie ofert

2023-12-08 OGŁOSZENIE

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
Załącznik nr 1 do umowy - powierzchnia ogółem
Załącznik nr 1 do umowy - centrum Rataje
Załącznik nr 1 do umowy - Rejon II
Załącznik nr 1 do umowy - Rejon III
Załącznik nr 1 do umowy - parkingi i drogi wewnętrzne
Załącznik nr 1 do umowy - Rejon I
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc

************************************************************************************************************

„Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d4005c-a85c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-02-23 Rozstrzygnięcie

2023-02-23 Otwarcie ofert

2023-02-09 OGŁOSZENIE

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc

**********************************************************************************************************
"Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6352bdc7-9bc6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-02-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-01-31 Informacja z otwarcia ofert

2023-01-24 OGŁOSZENIE

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
- Załącznik nr 1 do wzoru umowy.xls
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc
Załącznik nr 08 do SWZ.doc

*************************************************************************************************************

"Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-329057a9-9315-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl


2023-01-20 UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA

2023-01-13 OGŁOSZENIE

SWZ.doc
Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 02 do SWZ.doc
Załącznik nr 03 do SWZ.doc
Załącznik nr 04 do SWZ.doc
Załącznik nr 05 wzór umowy.doc
      - Załącznik nr 1 do wzoru umowy.xls
Załącznik nr 06 do SWZ.doc
Załącznik nr 07 do SWZ.doc
Załącznik nr 08 do SWZ.doc

************************************************************************************************************

"Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c.o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Portal e-zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl
Identyfikator postępowania:ocds-148610-ec84b1ac-90db-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl
link bezpośrednio do strony: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ec84b1ac-90db-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2023-02-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-01-25 Informacja z otwarcia ofert

2023-01-10 OGłOSZENIE

SWZ.docx

Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.doc

Załącznik nr 02 do SWZ.doc

Załącznik nr 03 do SWZ.doc

Załącznik nr 04 do SWZ.doc

Załącznik nr 05 wzór umowy.doc

Załącznik nr 06 do SWZ.doc

Załącznik nr 07 do SWZ.docOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 28.12.2023
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 10.01.2023
Dokument oglądany razy: 2 680