bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Dyrektora ZNM

Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 19.01.2023 r.

w sprawie: waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu. Treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 1.02.2022 r.

w sprawie: waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Nr 119/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 05 listopada 11 2021 roku

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę dla lokali gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Wydarzeń Brzeskich 1966 r. 4

Zarządzenie Nr 118/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 05 listopada 2021 roku

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę dla lokali gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 32

Zarządzenie Nr 94/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie z sieci miejskiej dla gminnych lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 68/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 01 lipca 2021 roku

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę dla lokali gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 32

Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zl

    Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

    Załącznik nr 1 - plan zamówień publicznych

    Załącznik nr 2 - wniosek w sprawie realizacji postępowania

    Załącznik nr 3 - zapytanie ofertowe

    Załącznik nr 4 - oferta

    Załącznik nr 5 - protokół z przeprowadzonego postępowania

    Załącznik nr 6 - wniosek o zwolnienie z procedury postępowania

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 09.02.2021 r.

w sprawie: waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie nr 116/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie z sieci miejskiej dla lokali gminnych w budynku mieszkalnym przy ul. Wydarzeń Brzeskich 1966 r. 4

Zarządzenie nr 115/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie: opłat za centralne ogrzewanie dla lokali gminnych w budynku mieszkalnym
przy ul. Piastowskiej 3
2

Zarządzenie nr 67/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie: ustalenie "Zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Brzegu"

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 03.07.2020 r.

w sprawie: procedury wewnętrznej rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem i zamianę lokali mieszkalnych oraz realizacji wyroków sądowych w sprawie opróżnienia lokalu.

Zarządzenie nr 130/2018 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie: Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w budynkach gminy

Zarządzenie Nr 105/2018 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 17.09.2018 r.

Zarządzenie Dyrektora ZNM w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Nr 90/2017 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 09.08.2017 r.

w sprawie: procedury wewnętrznej rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem i zamianę lokali mieszkalnych oraz realizacji wyroków sądowych w sprawie opróznienia lokalu

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 03.01.2017 r.

Regulamin Pracy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie nr 91/2016 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 19.09.2016 r.

Instrukcja windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny obowiązującej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 25.03.2016 r.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach stanowiących własność Gminy Brzeg w zasobach Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie Nr 167/2015 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 17,12.2015 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu .

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 14,01.2015 r.

Zasad trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 03.02..2014 r.

Waloryzacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomościOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 17.02.2023
Podpisał: Magdalena Małecka
Dokument z dnia: 19.01.2023
Dokument oglądany razy: 11 732