bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne rok 2022

Grudzień 2022

2022-12-30 „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg –przebudowa instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. z zastosowaniem kotła na paliwo gazowe wraz z wykonaniem instalacji c.w.u.”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 5853f6f1-948f-43d7-97c9-5bb65f2b5a43

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 16.01.2023 r. o godz. 10:30

2022-12-30  OGLOSZENIE

SWZ.docx

Załącznik nr 01 do SWZ- Wzór oferty.docx

Załącznik nr 02 do SWZ.docx

Załącznik nr 03 do SWZ.docx

Załącznik nr 04 do SWZ.docx

Załącznik nr 05 wzór umowy.doc

    Załącznik nr 01 wzoru umowy.XLSX

Załącznik nr 06 do SWZ.docx

Załącznik nr 07 do SWZ.doc

Załącznik nr 08 - pl. Młynów 6.zip

Załącznik nr 09 - ul. Długa 71.zip

Załącznik nr 10 - ul.Dzierżonia 28.zip

Załącznik nr 11 - ul. Górna 1.zip

Załącznik nr 12 - ul. Górna 4.zip

Załącznik nr 13 - ul. Górna 6.zip

Załącznik nr 14 - ul. Górna 7.zip

Załącznik nr 15 - ul. Jabłkowa 1.zip

Załącznik nr 16 - ul. Ks. Jerzego II Piasta 9.zip

Załącznik nr 17 - ul. Młynarska 8.zip

Załącznik nr 18 - ul. Młynarska 11.zip

Załącznik nr 19 - ul. Ofiar Katynia 38.zip

Załącznik nr 20 - ul. Ofiar Katynia 51.zip

Załącznik nr 21 - ul. Oławska 40.zip

Załącznik nr 22 - ul. Panieńska 2.zip

Załącznik nr 23 - ul. Polska 9.zip

Załącznik nr 24 - ul. Reja 7.zip

Załącznik nr 25 - ul. Rybacka 29.zip

Załącznik nr 26 - PRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 27 - Specyfikacje techniczne.pdf

**************************************************************************************************************

2022-12-16 Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: e6935c91-ee6f-41ad-8484-f42edf9f50d0

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-12-05 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

      zał 1 do umowy

      zał 2 do umowy

zał. 6 do SWZ wykaz pracowników

zał. 7 do SWZ wykaz sprzętu

**************************************************************************************************************

2022-12-07 „Utrzymanie czystości na terenach trzech cmentarzy komunalnych przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks.Makarskiego, ul. Ofiar Katynia, utrzymanie czystości w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Starobrzeskiej oraz utrzymanie zieleni wraz z koszeniem terenów na trzech wskazanych cmentarzach”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 1a5a77fe-9a3b-498c-bf4c-58fee905ae2d

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-01-03 INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-12-15 Otwarcie ofert

2022-12-07 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

       zał 1 do umowy

zał. 6 do SWZ wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu

***************************************************************************************************************

2022-12-05 Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 930e6f7f-1944-4053-85c3-3a449448eeda

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2023-01-05 INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-12-16 Unieważnienie postępowania

2022-12-05 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

       zał 1 do umowy

       zał 2 do umowy

zał. 6 do SWZ wykaz pracowników

*************************************************************************

Pażdziernik 2022

2022-10-24 - Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji c.w.u. z podłączeniem do stacji przydomowej w budynkach:
      ul. Księcia Jerzego II Piasta 5/4,
      ul. Księcia Jerzego II Piasta 5/7,
      ul. Rybacka 15/1

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1ac6421-3686-484d-b78b-3519518d6699

Identyfikator postępowania: d1ac6421-3686-484d-b78b-3519518d6699

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-11-17 Wynik przetargu

2022-11-07 Otwarcie ofert

2022-10-24 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

Obmiar - Księcia Jerzego II Piasta 5/4

Obmiar - Księcia Jerzego II Piasta 5/7

Obmiar - Rybacka 15/1

****************************************************************************************************************

Czerwiec 2022

2022-06-28 Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg
– wykonanie wewnętrznych instalacji c.w.u. w wytypowanych lokalach zgodnie z załączonymi projektami technicznymi z podłączeniem do stacji przydomowej w budynkach:

 1. Księcia Jerzego II Piasta 5
 2. Rybacka 10A
 3. Plac Młynów 9
 4. Jana Pawła II 25
 5. Rybacka 15
 6. Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b66ecadd-6171-4a93-a324-2ede9b82bede

Identyfikator postępowania: b66ecadd-6171-4a93-a324-2ede9b82bede

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-07-21 Wynik przetargu

2022-07-12 Otwarcie ofert

2022-06-28 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

zał. 8 do SWZ: 

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 1

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 2

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 3

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 4

zał. 9 do SWZ

Rybacka 10A - 1

Rybacka 10A - 2

Rybacka 10A - 3

Rybacka 10A - 4

zał. 10 do SWZ

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

zał. 11 do SWZ

Rybacka 15

Rybacka 15

Rybacka 15

Rybacka 15

zał. 12 do SWZ

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

zał. 13 do SWZ

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

****************************************************************************************************************

2022-06-09 - "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg – wykonanie wewnętrznych instalacji c.w.u. w wytypowanych lokalach zgodnie z załączonymi projektami technicznymi z podłączeniem do stacji przydomowej w budynkach:

 1. Księcia Jerzego II Piasta 5
 2. Rybacka 10A
 3. Plac Młynów 9
 4. Jana Pawła II 25
 5. Rybacka 15
 6. Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a26c2c3-51ff-4d39-bd63-45d17ebc80f9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff5b06be-e7c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-06-24 Unieważnienie zamówienia

2022-06-09 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

zał. 8 do SWZ: 

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 1

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 2

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 3

Księcia Jerzego II Piasta 5 - 4

zał. 9 do SWZ

Rybacka 10A - 1

Rybacka 10A - 2

Rybacka 10A - 3

Rybacka 10A - 4

zał. 10 do SWZ

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

Plac Młynów 9

zał. 11 do SWZ

Rybacka 15

Rybacka 15

Rybacka 15

Rybacka 15

zał. 12 do SWZ

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

Generała Andersa 1 – tylko w lokalach mieszkalnych nr 1,7,8,11,12 16,18,19,20"

zał. 13 do SWZ

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

Jana Pawła II 25

******************************************************************************************************************

Kwieciń 2022

2022-04-13 Przebudowa podwórka przy ul. Stare Koszary – ul. Polskiej w Brzegu etap. I

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/11adea40-5c90-4b06-878e-1dac6792e132

Identyfikator postępowania: 11adea40-5c90-4b06-878e-1dac6792e132

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-05-27 wynik przetargu

2022-04-28 Otwarcie ofert

2022-04-20 Zapytania i odpowiedzi

2022-04-13 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

zał. 8 do SWZ Projekt budowlany (PZT) przebudowy podwórka

zał. 9 do SWZ Specyfikacje techniczne wykonania, odbior robót

zał. 10 do SWZ Projekt budowlany (PAB)

zał. 11 do SWZ Projekt wycinki drzew wraz z inwentaryzacją zieleni

zał. 12 do SWZ Przedmiar

zał. 13 do SWZ Uzgodnienia, pozwolenia, opinie do projektu

*****************************************************************************

Luty 2022

2022-02-24 ” Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu
                      komunalnego lokali i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d06d755-e431-41d3-bc86-22aa6faddad5

Identyfikator postępowania: 7d06d755-e431-41d3-bc86-22aa6faddad5

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl 

2022-03-28 wynik przetargu

2022-32-10 Otwarcie ofert

2022-02-24 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenie

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

*************************************************************************************************************

Styczeń 2022 r.

2022-01-31 ”Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu
                    komunalnego lokali i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5b18c5b-ac35-4571-b283-c286d400ff42

Identyfikator postępowania: f5b18c5b-ac35-4571-b283-c286d400ff4

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-15 - Unieważnienie

2022-01-31 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy

    zał 1 do umowy

zał. 6 do SWZ wykaz robót

************************************************************************************************************

2022-01-25 " Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                    wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali
                    i budynków”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c022945-d0fe-41fe-a8db-4cc9f4abd462
Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bf90655-7dd5-11ec-83b1-bea871b78b5b

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-16 wynik przetargu

2022-02-08 Otwarcie ofert

2022-01-25 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy

     zał 1 do umowy

zał. 6 do SWZ  wykaz robót

************************************************************************************************************

2022-01-04 "Przygotowanie pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych,
                   będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Identyfikator postępowania: 843a31e8-bcbf-43ef-905d-3e0607ea7eab

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2022-02-16 wynik przetargu

2022-01-19 Otwarcie ofert

2022-01-04 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 zobowiązanie podmiotu

zał. 5 wzór umowy 

zał. 6 wykaz robót

zał. 7 do SWZ oświadczenie

Wykaz budynków w których mają powstać węzły cieplneOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 01.02.2023
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 04.01.2022
Dokument oglądany razy: 4 427