bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.12.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Oświadczenie - ilość osób zamieszkujących lokal - zmiana druku

Dokumenty do pobrania

Aktualnie obowiązujące uchwały i zarządzenie do pobrania:
Strona główna i wybrać zarządzenia, uchwały

Dokumenty do pobrania

1. Sekcja Spraw Lokalowych

  Wniosek o zawarcie umowy najmu po 1 kwietnia  2022r. -- wniosek

  Wniosek o uregulowanie tytułu najmu po 1 kwietnia 2022r. - wniosek

  Zaświadczenie o dochodach po 1 kwietnia 2022r. - druk 

  Oferta na przydział lokalu do remontu po 1 kwietnia 2022r.- druk

  Ankieta weryfikacyjna po 1 kwietnia 2022r.- ankieta

  Zgłoszenie lokalu do zamiany po 1 kwietnia 2022r. - druk

  Oświadczenie - deklarowane miesięczne zużycie wody zimnej

  Oświadczenie - ilość osób zamieszkujących lokal

2. Dział sprzedaży nieruchomości

Wniosek o wykup lokalu mieszkaniowego z zasobu gminy - do pobrania z siedziby ZNM

3. Dział Cmentarzy i Nieruchomościami Gruntowymi

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeg nr 2281/14 z dnia 28.02.2014r. - Regulamin zarządzania cmentarzami komunalnymi w Brzegu i opłaty za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich

Zgłoszenie wznowienia dzierżawy grobu (WORD - DOC) 

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez ZNM

4. Dział Rozliczeń i Windykacji 

Zarządzenie nr 91/2016 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 19.09.2016r. - Instrukcja windykacji dostępne w zakładce - Strona Głowna - Zarządzenia Dyrektora ZNM.

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pdf
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym - pdf
  3. załącznik 1 - wniosek o rozłozenie na raty - pdf
  4. załacznik 2 - wniosek o odroczenie terminu spłaty -pdf
  5. załącznik 3 - wniosek o umorzenie zaległości - pdf
  6. załącznik 4 - umowa - porozumienie - pdf
  7. załącznik 7 - uznanie roszczenia - pdf

Uchwała nr XLIX/321/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoąci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 02.12.2022
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 16 200