bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Burmistrza Brzegu

Zarządzenia Burmistrza Brzegu

Zarządzenie nr 2374/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 10 listopada 2021r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg.

Zarządzenie Nr 1763/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Brzeg.

Zarządzenie Nr 1388/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 04 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie Nr 1328/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 02 lipca 2020 r.

W sprawie: utworzenia pomieszczeń tymczasowych.

Zarządzenie nr 768/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 11 października 2019r.

W sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg

Zarządzenie nr 2655/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 13 listopada 2017r.

W sprawie: wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie nr 2631/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 08 listopada 2017r.

W sprawie: utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych

Zarządzenie nr 2401/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 09 sierpnia 2017r.

W sprawie: wydzielenia lokali socjalnych

Zarządzenie nr 1526/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 07 października 2016r.

W sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg

Zarządzenie nr 1468/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 19 września 2016r.

W sprawier: zmieniające zarządzenia w sprawie wyłączenia ze sprzedaży niektórych lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 1132/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 5 maja 2016r.

W sprawie stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie nr 1019/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 29-03-2016r.

Ustalenia trybu zbycia, uzyczenia, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg

Zarządzenie nr 911/2016 Burmistrza Brzegu  z dnia 16-02-2016r.

Zatwierdzam - Regulamin Przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie nr 863/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15-01-2016r.

W sprawie ułatwienia spłenia za gminne lokale mieszkalne osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz gminy Brzeg.

Zarządzenie nr 481/15 Burmistrza Brzegu z dnia 14 lipca 2015r.

w sprawie: zmiany zarżadzenia Nr 105/15 Burmistrza Brzegu z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie: stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomośći Miejskich

Zarządzenie nr 404/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 12 czerwca 2015r.

Regulamin Organizacyjny Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie nr 403/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 12 czerwca 2015r.

W sprawie wyłączania ze sprzedaży niektórych lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 191/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 17 marca 2015r.

W sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Brzeg

Zarządzenie nr 105/15 Burmistrza Brzegu z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie: stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomośći Miejskich w Brzegu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeg nr 2281/14 z dnia 28.02.2014r.

Ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeg nr 770 z dnia 28.12.2011r.

Ułatwiania spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkaniowe, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Miasto Brzeg.

Zarządzenie nr 705/ 11 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie stawek czynszu za dzierżawę użytków gruntowych i najem pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Miejskich

Zarządzenie nr 111/ 11 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie stawek czynszu za dzierżawę użytków gruntowych i najem pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Miejskich

Zarządzenie nr 298/ 05 burmistrza Brzegu z dnia 9 listopada 2005r.

Zatwierdzenia regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na okres dłuższy niż 3 lata oraz na najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2Opublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 02.12.2022
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 17.02.2016
Dokument oglądany razy: 12 624