bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sekcja finansowo- księgowa

Sekcją kieruje bezpośrednio Główny Księgowy.

Do podstawowego zakresu działania działu należy:

  1. prowadzenie pełnej ewidencji i dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją kontroli i obiegu dokumentów księgowych,
  2. wnoszenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dokonywanie rozliczeń z tytułu udziału gminy w nieruchomości wspólnej,
  3. sporządzanie planów finansowych ZNM,
  4. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego i innych wymaganych prawem,
  5. sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych, w tym podatku od nieruchomości,
  6. ewidencja czasu pracy i zwolnień lekarskich,
  7. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz naliczanie świadczeń na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.
  8. prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZNM (przyjmowanie, zwalnianie, oddelegowanie pracowników oraz organizowanie konkursów dotyczących zatrudnienia na stanowiska urzędnicze oraz realizację przepisów o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy (sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, umowy o pracę, badania okresowe),
  9. wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania zasobem Gminy.
  10. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo - księgowej.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 18.03.2014
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 370