bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Grudzień 2021

2021-12-08 Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez
                   Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/380418a2-a540-4dce-bc4e-a1faabe2ae0c

Identyfikator postępowania: 380418a2-a540-4dce-bc4e-a1faabe2ae0c

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

2021012-29 wynik przetargu

2021-12-17 Otwarcie ofert

2021-12-08 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie

zał. 5 do SWZ wzór umowy na 2022

       zał. 1 do umowy na 2022

       zał. 2 do umowy na 2022

zal. 6 do SWZ wykaz pracowników

Czerwiec 2021

2021-06-30 Zmiana sposobu ogrzewania lokali położonych w budynku przy
                   ul. M. Konopnickiej 27 A, działka nr 311, ark. mapy 11 Południe
                   z ogrzewania stałopalnego na ogrzewanie elektryczne

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/394d5f49-1d9f-4879-a7ba-68c45a2cbdde

ID postępowania: 394d5f49-1d9f-4879-a7ba-68c45a2cbdde

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostęp na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

2021-08-16 INFORMACJA_O_UNIEWAZNIENIU

2021-07-14 Otwarcie ofert - informacja

2021-06-30 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ Wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zal. 6 do SWZ wykaz robót

zal. 7 do SWZ specyfikacja techniczna

zal. 8 do SWZ opis przedmiotu zamównienia

************************************************************************************************************

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ f37fe4ed-2904-4da2-883d-0468fc07a04a

ID postępowania: f37fe4ed-2904-4da2-883d-0468fc07a04a

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostęp na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Remont niezamieszkałych lokali mieszkalnych w niezbędnym zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi jakie winny spełniać lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg

2021-07-16 Roztrzygnięcie

2021-07-05 Otwarcie ofert - informacja

2021-06-15 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zal. 6 do SWZ wykaz robót

Maj 2021

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/388e994a-2654-4da8-863e-652539991eb1

ID postępowania: 388e994a-2654-4da8-863e-652539991eb1

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostęp na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Remont niezamieszkałych lokali mieszkalnych w niezbędnym zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi jakie winny spełniać lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg

2021-06-02 Ogłoszenie wyniku

2021-05-19 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SWZ wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zal. 6 do SWZ wykaz robót

Marzec 2021

2021-03-18 Przebudowa podwórka przy ul. J. Kochanowskiego – Chocimskiej
na działce 20/5 ark. mapy 2 Obręb Południe – ETAP I

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/099d1dba-460f-4426-997f-fa993d40f4db

ID postępowania: 099d1dba-460f-4426-997f-fa993d40f4db

Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumenty zamówienia na niniejszej stronie www.bip.znmbrzeg.pl

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostęp na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

2021-04-02 Rozstrzygnięcie - wybór oferty

2021-04-02 Otwarcie ofert

2021-03-18 Ogłoszenie zamówienia

SWZ Specyfikacja zamówienia

Projekt

Przedmiar - strona tytułowa

Przedmiar

Specyfikacje

zał. 1 do SWZ wzór oferty

zał. 2 do SWZ oświadczenia

zał. 3 do SWZ oświadczenie

zał. 4 do SWZ oświadczenie

zał. 5 do SWZ wzór umowy

zal. 6 do SWZ oświadczenie

zal. 7 do SWZ wykaz robótOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 29.12.2021
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 21.04.2021
Dokument oglądany razy: 4 398