bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe – o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto a równej lub powyżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

2021 rok

2021-10-29 Roboty budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach wielorodzinnych, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg”

2021-11-10 - Unieważnienie zapytania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. wzór oferty
 3. Projekt umowy
    załącznik nr 1 do umowy - włazy
 4. Klauzula RODO
 5. Oświadczenie
 6. Inwentaryzacje kominiarskie budynków:
    ul. J. Pawła II 25,
    ul. Rybacka 15,
    ul. Rybacka 10a,
    ul. Księcia Jerzego II Piasta 5,
    Palac Młynów
 7. Mapy sytuacyjne z zaznaczonym miejscem utworzenia węzła cieplnego.
    ul. J. Pawła II 25,
    ul. Rybacka 15,
    ul. Rybacka 10a,
    ul. Księcia Jerzego II Piasta 5,
    Palac Młynów

2021-10-04 "Zagospodarowanie terenu, budowa miejsc postojowych przy ul. Łokietka 3a-3f"

2021-10-25 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Obmiar
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula RODO


*********************************************************************************************************

2021-08-27 „Remont lokali gminnych zamieszkałych przez rodziny pochodzenia romskiego
                   w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na
                   lata 2021-2030: remont lokalu ul. Grobli 1/3, ul. Młynarska 11/5, ul. Zakonnic 3/4,
                  ul. Zakonnic 15/9”

2021-09-08 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Obmiar - ul. Grobli 1/3
 4. Obmiar - ul. Młynarska 11/5
 5. Obmiar - ul. Zakonnic 3/4
 6. Obmiar - ul. Zakonnic 15/9
 7. Oferta
 8. Wzór umowy
 9. Oświadczenie

*********************************************************************************************************

2021-08-05 Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Powstańców Śląskich
                    – Władysława Łokietka

2021-08-23 - Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Obmiar
 3. Załącznik graficzny
 4. Oferta
 5. Wzór umowy
 6. Oświadczenie
 7. Klauzula RODO

**********************************************************************************************

2021-06-28 Przebudowa podwórka przy ul. Jana Pawła II nr 11, 13, 17

2021-07-14 Wynik - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy
 5. Oświadczenie

*********************************************************************************************************

2021-04-29 Sporządzenie projektu przebudowy podwórka przy ul.Stare Koszary a ul.Polską
                    oraz przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż budynków Stare Koszary 1-5

2021-05-11 Wynik - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-04-15 Wykonanie zmiany sposobu ogrzewania lokali położonych w budynku przy
                   ul. M. Konopnickiej 27A, działka nr 311, ark. mapy 11 Południe z ogrzewania
                   stałopalnego na ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem paneli grzewczych
                   na podczerwień w systemie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2021-05-07 Wynik - unieważnienie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji elektrycznej
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Klauzula RODO
 5. Oferta
 6. oświadczenie
 7. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-04-13 Sporządzenie projektu przebudowy podwórka przy ul. Stare Koszarya
                    ul. Polską  oraz przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż budynków
                    Stare Koszary 1-5

2021-04-20 - Wynik - unieważnienie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Wzór umowy

*********************************************************************************************************

2021-03-30 Częściowy remont podwórka na dz. 162/31 w zakresie przebudowy schodów,
                    odwodnienia, dojazdu i miejsc postojowych”

2021-04-26 Wybór oferty - rozstrzygnięcie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy
 6. Przedmiar
 7. Mapka

*******************************************************************************************************

2021-03-23 Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                   położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb

2021-04-07 - Wybór oferty - rozstrzygniecie

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowy

*******************************************************************************************************

2021-02-26 „Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa – chodników, dojść dojazdów
                     położonych na terenach będących w zarządzie ZNM w zależności od potrzeb”

2021-03-10 - Unieważnienie zapytania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Klauzula RODO
 3. Oferta
 4. Oświadczenie
 5. Wzór umowyOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 11.11.2021
Podpisał: Mariola Bystrzycka
Dokument z dnia: 29.09.2017
Dokument oglądany razy: 26 033