bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.01.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Kasowanie ogłoszeń starszych od 2019r.

Zamówienia publiczne

Zamówienie Publiczne  ZNM Brzeg 

Grudzień 2020 

2020-12-31 Remont lokali z najmem socjalnym i pomieszczeń tymczasowych
                   w niezbędnym zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
                   zgodnie z warunkami technicznymi jakie winny spełniać lokale
                   mieszkalne w budynkach wielorodzinnych

2021-01-18 - Otwarcie ofert

2020-12-31 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-12-01 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                    zasobu komunalnego lokali i budynków

2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-12-15 - Otwarcie ofert

2020-12-01 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-11-26 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                   wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                   lokali i budynków.

2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-12-11 - Otwarcie ofert

2020-11-26 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

########################################################################

2020-11-25 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2019-12-03 - Otwarcie ofert

2019-11-25 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 1 do wzoru umowy na 2021 r. - tereny

zał. 2 zal do wzoru umowy- zakres obowiązków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

######################################################################

STYCZEŃ 2020

2020-01-16 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                   zasobu komunalnego lokali i budynków

2020-02-12 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-01-31 - Otwarcie ofert

2020-01-16 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

2020-01-14 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                   wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                   lokali i budynków.

2020-02-11 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2020-01-29 - Otwarcie ofert

2020-01-14 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

Grudzień 2019

2019-12-12 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2019-12-31 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-12-20 - Otwarcie ofert

2019-12-12 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

     zal. 1 zal. do wzoru umowy na 2020 r. - tereny 

     zal. 2 zal. do wzoru umowy- zakres obowiązków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
          postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

Marzec 2019

2019-03-07 Remont podwórka przy ul. Mlecznej na działce nr 178/21 i dz. 177 ark. m. 4
                    obr. Centrum w Brzegu

2019-04-16 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-03-26 - Otwarcie ofert

2019-03-07 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Projekt 

Przedmiar

Specyfikacje 

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

Styczeń 2019

2019-01-25 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
                    w Brzegu przy ul. Piastowskiej 32 na dz. nr 546/24

2019-03-07 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-12 - informacja - otwarcie ofert

2019-01-25  Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumenty formalne

Metryka projekt budowlany

Plan sytuacyjny

Specyfikacje techniczne

Projekt wykonawczy metryka

Przedmiar

Przedmiar budowlany

Przedmiar elekktryczny

Projekt budowlany architektura 1

Projekt budowlany architektura 2

Projekt-budowlany instalacje-elektryczne

Projekt-budowlany instalacje sanitarne

Projekt budowlany inwentaryzacja

Projekt budowlany konstrukcja

Projekt-organizacji robot i zagospodarowanie placu budowy

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz robót

zał. 8 do SWIZ wykaz pracowników

#####################################################################

2019-01-22 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                    wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego
                    lokali i budynków.

2019-03-06 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-11 - informacja - otwarcie ofert

2019-02-05 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

2019-01-22 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

######################################################################

2019-01-18 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                   zasobu komunalnego lokali i budynków

2019-02-13 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

2019-02-04 - informacja - otwarcie ofert

2019-01-18 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
                         postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

Grudzień 2018

2018-12-11 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2018-12-28 - rozstrzygnięcie

2018-12-19  - informacja - otwarcie ofert

2018-12-11 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

     zal. 1 do wzoru umowy- wykaz budynków

     zal. 2 do wzoru umowy- zakres obowiązków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

############################################################################

2018-12-07 - Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego
                      w budynkach Gminy Brzeg zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości
                      Miejskich w Brzegu.

2018-12-21 - rozstrzygnięcie

2018-12-17 - informacja Otwarcie ofert

2018-12-07 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

   zal. 1 do wzoru umowy- wykaz budynków

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
          postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

############################################################################

Marzec 2018

2018-03-27 Dostawa i montaż 21 szt. wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych przez
                   Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2018-04-13 - rozstrzygnięcie

2018-04-05 - Informacja - otwarcie ofert

2018-03-27 - Ogłoszenie zamówienia

2018-03-29 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

2018-04-03 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Wiata wiariant I

Wiata wiariant II

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

############################################################################

2018-03-26 - Roboty budowlane związane z częściową przebudową wielorodzinnego
                      budynku mieszkalnego w Brzegu przy ul. Grobli 9A na dz. nr 53/6

2018-04-18 - rozstrzygnięcie

2018-04-12 - Informacja - otwarcie ofert

2018-03-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-03-29 - SWIZ po modyfikacji

2018-03-29 - odpowiedzi na pytania

2018-04-06 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

2018-03-26 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

Pozwolenie na budowę

Dokumentacja projektowa STWiOR i przedmiary

zał. 1 do SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

############################################################################

Luty 2018

2018-02-05 Bieżące utrzymanie techniczne oraz naprawa chodników, dojść i dojazdów na
                    drogach wewnętrznych i podwórkach będących w zarządzie Zarządu
                    Nieruchomości Miejskich w Brzegu w zależności od potrzeb

2018-02-27 - rozstrzygnięcie

2018-02-20 - informacja z otwarcia ofert

2018-02-15 - sprostowania do SIWZ 

2018-02-15 - zmiany SIWZ

2018-02-05 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

#######################################################################

Styczeń 2018

2018-01-26 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania
                    zasobu komunalnego lokali i budynków

2018-02-20 - rozstrzygnięcie

2018-02-12 - informacja z otwarcia ofert

2018-01-26 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

#######################################################################

2018-01-11 "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
                     wod - kan, gaz, c.o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali
                     i budynków"

2018-02-01 - rozstrzygnięcie

2018-01-26 - informacja z otwarcia ofert

2018-01-11 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału 
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

###########################################################################

Grudzień 2017

2017-12-11 Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego
                    w budynkach Gminy Brzeg

2017-12-22 - rozstrzygnięcie

2017-12-19 - informacja z otwarcia ofert

2017-12-11 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówinenia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

     zał. 1 do umowy - wykaz budynków 

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

*******************************************************************************

2017-12-08 -Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych
                     przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzeg
u

2017-12-27 - rozstrzygnięcie

2017-12-18 - informacja z otwarcia ofert

2017-12-08 - Ogłoszenie zamówienia

SIWZ Specyfikacja zamówinenia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

    zał. 1 do umowy 

    zał. 2 do umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SWIZ wzór zobowiąznia podmiotu

zał. 7 do SWIZ wykaz pracowników

Lipiec 2017

2017-07-03 - Dostawa i montaż 14 szt. wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych
                      przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

2017-08-04 - rozstrzygnięcie

2017-07-14 - informację z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Załącznik graficzny - wiata TYP I

Załącznik graficzny - wiata TYP II

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
         postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

**********************************************************************************

Czerwiec 2017

2017-06-21 - Remont podwórka na działce nr 110/28 pomiędzy
                        ulicami Chopina - Zamkowa - Jagiełły w Brzegu

2017-07-31 - rozstrzygnięcie

2017-07-07 - Otwarcie ofert

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
                 postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

**********************************************************************************

Maj 2017

2017-05-19 - Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego
                         i Jana Pawła II w Brzegu

2017-06-05 - Otwarcie ofert

2017-05-19 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Przedmiar robót

Dokumentacja projetowa

SIWZ po zmianach budowy drogi Jana Pawła II

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

*****************

2017-05-12 - Remont jezdni drogi wewnętrznej ulicy Piastowskiej w Brzegu oraz
                         wykonanie utwardzeń pod wiaty śmietnikowe.

2017-06-07- Informacja o wyborze oferty

2017-un05-29 - informacja z otwarcia ofert

2017-05-12 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Przekrój porzeczny

Plan sytuacyjny

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Kwiecień 2017 

2017-04-26 -  Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego i Jana Pawła II
                         w Brzegu

2017-05-11 - unieważnienie postępowania

2017-04-26 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót

Dokumentacja projetowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Marzec 2017

2017-03-30 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków"

2017-05-09 - rozstrzygnięcie

2017-04-18 - Otwarcie Ofert

2017-03-30 - Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotów

Luty 2017

2017-02-23 - "Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków".

2017-03-15-Rozstrzygnięcie

2017-03-10 - Otwarcie Ofert

Ogłoszenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 o SIWZ wzór oferty

zał. 2 do SIWZ wzór_umowy

zał. 3 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu
                  postępowanie jednoetapowe

zał. 4 do SIWZ oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. 5 do SIWZ oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotówOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Edyta Lecko
Dokument z dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 26 619