bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Adres i telefony


Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu
ul. Chrobrego 32
49-300 Brzeg

NIP: 747-17-84-720

e-mail: sekretariat@znmbrzeg.pl

 centrala: 77 404 50 59

fax: 77 404 50 69


Dział  Telefon Nr pok.

Centrala
FAX 

774 045 059

Sekcja Org. Adm. 774 044 192 109
Administratorzy wspólnot
mieszkaniowych

Dorota Kozioł
Aleksandra Idzi

774 044 196 102
Z-ca kierownika - administrator
Administrator współnot miesz.
Maciej Chmal
Piotr Bzdyk
774 044 199 104
Z-ca Dyrektora
Kierownik Zarządu Budynkami
Dariusz Hnat 774 044 193

103

Administrator budynki gminy
i lokale użytkowe
Ryszard Adamowski 774 044 194 105

St. d.s.- rozliczenia wody
Adminstrator - budynki gminy

Agata Strańska
Sylwia Dudzik
774 044 195 106
Kierownik Działu Cmentarzy
i Nieruchomości Gruntowych 
Joanna Telego 774 044 188 108A
Działu Cmentarzy
i Nieruchomości Gruntowych

Aneta Adamowska
Elżbieta Misiewicz
Magdalena Małecka
Ryszard Wirga

774 044 142
774 044 190
774 044 141

107

108

Kierownik Sekcji Spraw
Lokalowych
Agnieszka Nowak
-Partykiewcz
115
Sekacja Przydział Lokali Anna Smuk
Małgorzata Machaj
774 044 197 113
Sekcja roliczeń czynszów

Sabina Kulawinek
Agnieszka Derewlana 
Anna Maszkowska
Barbara Niemczyk

774 044 187

774 044 181

119
Dział rozliczeń i windykacji
- kierownik
Monika Kwiatek 117
Dział rozliczeń i windykacji

Grażyna Kowalik
Małgorzata Machaj
Aneta Kędra
Małgorzata Bojko
Anna Derlatka
Anna Snokowska

774 044 186

774 044 189

774 044 185

122
Zamówienia publiczne Edyta Lecko 774 044 191 109
Główny Księgowy Lucyna Kozera 774 044 182 116
Księgowość

Maria Zachariasz

774 044 183 114
Księgowość Aurelia Wróblewska
Maria Palenica
774 044 184 114
Kadry i płace Teresa Jodłosiewicz 774 044 198 118
Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny 
Brzeg ul. Starobrzeska


Beata Pakuła

774 114 228
510 096 706
510 096 703
   BiuroOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 19.11.2020
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 580