bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie nr 67/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 01.09.2020r.

Zarządzenia Dyrektora ZNM

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 03.07.2020r.

w sprawie: procedury wewnętrznej rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem i zamianę lokali mieszkalnych oraz realizacji wyroków sądowych w sprawie opróżnienia lokalu.

Zarządzenie nr 130/2018 Dyrektora ZNM z Brzegu z dnia 31.10.2018r.

w sprawie: Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w budynkach gminy

Zarządzenie Nr 105/2018 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 17.09.2018r.

Zarządzenie Dyrektora ZNM w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 29.03.2018r.

w sprawie: waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych, garaży, komórek i pomieszczeń niemieszkalnych przekazanych do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Nr 90/2017 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 09.08.2017r.

w sprawie: procedury wewnętrznej rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem i zamianę lokali mieszkalnych oraz realizacji wyroków sądowych w sprawie opróznienia lokalu

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 03.01.2017r.

Regulamin Pracy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie nr 91/2016 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 19.09.2016r.

Instrukcja windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny obowiązującej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 25.03.2016r.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach stanowiących własność Gminy Brzeg w zasobach Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zarządzenie Nr 167/2015 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 17,12.2015r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu .

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 14,01.2015r.

Zasad trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 03.02..2014r.

Waloryzacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem pomieszczeń niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomościOpublikował: Informatyk ZNM
Publikacja dnia: 10.07.2020
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 09.02.2016
Dokument oglądany razy: 7 681