bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Stanowisko ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej

Stanowisko ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej

Przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „ZK”, podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Zadania samodzielnego specjalisty to :

 1. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym zarządzeniem wewnętrznym.
 2. Organizowanie przetargów we wszystkich przewidzianych ustawą trybach oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym.
 3. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 5. Udzielanie na bieżąco oferentom informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem.
 6. Współudział w przygotowaniu umowy na realizacje zamówienia publicznego.
 7. Rozpatrywanie odwołań i protestów oraz przygotowywanie materiałów i udział w postępowaniach odwoławczych.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdawczości dot. zamówień publicznych.
 9. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 10. Przechowywanie dokumentacji przetargowych i kontroli wewnętrznej.
 11. Przeprowadzanie kontroli pracy oraz kontroli działalności poszczególnych działów, sekcji pracowników zgodnie z planem kontroli oraz na zlecenie Dyrektora.Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 289