bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zamówienia publiczne

Wersja z dnia: 19.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: 2021-04-02 Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 22.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: 2021-03-18 Przebudowa podwórka przy ul. J. Kochanowskiego – Chocimskiej na działce 20/5 ark. mapy 2 Obręb Południe – ETAP I

Wersja z dnia: 09.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: 2021-02-22 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 26.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: 2021-02-08 - wybór oferty

Wersja z dnia: 20.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Kasowanie ogłoszeń starszych od 2019r.

Wersja z dnia: 04.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: 2021-01-18 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 30.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-12-31 Remont lokali z najmem socjalnym i pomieszczeń tymczasowych w niezbędnym zakresie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi jakie winny spełniać lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych

Wersja z dnia: 30.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 16.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-12-30 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 11.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-12-15 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 03.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2019-12-11 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 01.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2019-12-03 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 26.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-12-01 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

Wersja z dnia: 25.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie 2020-11-26 Wykonywanie robót budowlanych

Wersja z dnia: 25.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wyglądu

Wersja z dnia: 12.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-11-25 - Utrzymanie czystości i porządku

Wersja z dnia: 11.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-02-12 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 31.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-02-11 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 30.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-01-31 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 16.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: 2020-01-29 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 16.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Korekta linku

Wersja z dnia: 14.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

Wersja z dnia: 14.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błędnej daty

Wersja z dnia: 31.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-01-22 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków.

Wersja z dnia: 20.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-12-31 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 12.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-12-20 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 12.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wygladu

Wersja z dnia: 16.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-12-12 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Wersja z dnia: 26.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-04-16 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 08.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-03-26 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 08.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-03-07 Remont podwórka przy ul. Mlecznej-umieszczenie ogłoszenia - załączenie brakujących plików

Wersja z dnia: 07.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-03-07 Remont podwórka przy ul. Mlecznej na działce nr 178/21 i dz. 177 ark. m. 4 obr. Centrum w Brzegu

Wersja z dnia: 06.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-03-07 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 13.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-03-06 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 12.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-02-13 - wybór oferty - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 11.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-02-12 - informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 05.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-02-11 - informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 04.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-02-05 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

Wersja z dnia: 04.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: korekta bledu daty

Wersja z dnia: 25.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-04-04 - informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 25.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wygladu

Wersja z dnia: 25.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Załączanie dokumentów cd

Wersja z dnia: 25.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: zalaczanie plikow

Wersja z dnia: 22.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-01-25 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Brzegu przy ul. Piastowskiej 32 na dz. nr 546/24

Wersja z dnia: 18.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: 2019-01-22 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych wod. – kan. , gaz, c. o. bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków.

Wersja z dnia: 28.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2019-01-18 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

Wersja z dnia: 21.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-28 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 19.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-21 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 18.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-19 informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 13.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-17 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 11.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błedu

Wersja z dnia: 08.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-11 - Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Wersja z dnia: 08.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błedu odczytu pliku

Wersja z dnia: 08.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błedu

Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-12-07 - Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego w budynkach Gminy Brzeg zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Wersja z dnia: 13.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-18 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-13 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 09.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-12 - Informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 05.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-06 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

Wersja z dnia: 03.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-05 - Informacja - otwarcie ofert

Wersja z dnia: 03.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-04-03 - Odpowiedź na pytania do SWIZ

Wersja z dnia: 03.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Usunięnie Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-03-29 Odpowiedź na pytania do SWIZ

Wersja z dnia: 27.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-03-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 26.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-03-27 Dostawę i montaż 21 szt. wiat śmietnikowych na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Wersja z dnia: 01.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-03-26 - Ogłoszenie zamówienia

Wersja z dnia: 28.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-02-27 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 15.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-02-20 - rozstrzygnięcie 2018-02-20 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 12.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-02-15 - sprostowania do SIWZ i zmiana

Wersja z dnia: 06.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-01-26 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 01.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-02-05 Bieżące utrzymanie techniczne

Wersja z dnia: 26.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-02-01 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 26.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja 2018-01-26 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania zasobu komunalnego lokali i budynków

Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: 2018-01-26 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 11.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Usunięcie planu zamówieien na 2017r

Wersja z dnia: 28.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2018-01-11 "Wykonywanie robót budowlanych

Wersja z dnia: 22.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-27 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 19.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-22 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 18.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-19 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 18.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-18 - informacja z otwarcia ofert - korekta wpisu

Wersja z dnia: 11.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-18 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 11.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wyglądu

Wersja z dnia: 08.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-11 Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego w budynkach Gminy Brzeg

Wersja z dnia: 08.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 08.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 04.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-12-08 -Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Wersja z dnia: 01.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-08-04 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 14.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-07-31 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 10.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-07-14 - informację z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 07.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Modyfikacja SIWZ

Wersja z dnia: 07.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-07-07 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 06.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta bledu

Wersja z dnia: 21.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-07-03 - Dostawa i montaż 14 szt. wiat

Wersja z dnia: 21.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta

Wersja z dnia: 21.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta

Wersja z dnia: 21.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błedu

Wersja z dnia: 09.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-06-20 - Remont podwórka

Wersja z dnia: 07.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta bledu

Wersja z dnia: 06.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-06-09 - Informacja o wyborze oferty

Wersja z dnia: 06.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-06-06 - Otwarcie ofert

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-29 - informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błedów

Wersja z dnia: 21.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-19 - Ogłoszenie zamówienia - korekta

Wersja z dnia: 21.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wygladu

Wersja z dnia: 12.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-19 - Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Głowackiego i Jana Pawła II w Brzegu

Wersja z dnia: 12.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 11.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-12 - Remont jezdni drogi

Wersja z dnia: 10.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-11 - unieważnienie postępowania

Wersja z dnia: 27.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-05-09 - rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 27.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta

Wersja z dnia: 27.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta

Wersja z dnia: 19.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Przetarg na 26-04-2017

Wersja z dnia: 31.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-04-18 - Otwarcie Ofert

Wersja z dnia: 16.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogloszenie 30.03,2017r.

Wersja z dnia: 12.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-03-15-Rozstrzygnięcie

Wersja z dnia: 24.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: 2017-03-10 - Otwarcie Ofert

Wersja z dnia: 23.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Wstawienie zamównienia

Wersja z dnia: 07.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zamówieni z dnia 23.02.2017r.

Wersja z dnia: 07.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta wygłądu

Wersja z dnia: 27.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Umieszczenie plany na 2017r.

Wersja z dnia: 07.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizachja

Wersja z dnia: 09.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 11.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 07.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja Strony